04:45
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนสรุป จากวันวานถึงวันนี้         วัดพระธรรมกายในวันนี้ ได้ผ่านวันเวลาอันย...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 04:45 Rating: 5
03:41
เจาะลึก.. . ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอนที่ 11 พลิกทุ่งนาฟ้าโล่ง สู่บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์         เ มื่อทุกคนมีคว...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 03:41 Rating: 5
02:00
เจาะลึก ... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 10 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์                  เมื่อได้พบความสุ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 02:00 Rating: 5
00:40
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 9 แสวงหาคำตอบของชวิต           หลังจากนั่งสมาธิกับคุณยายได้ไม่นา...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:40 Rating: 5
00:22
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 8 รู้เป้าหมายชีวิต *** ในวันแรกพบนั้นเอง ท่านรู้สึกได้ทันทีว่า ได้พบ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:22 Rating: 5
00:17
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 7 ตามหาครูบาอาจารย์และพบครูผู้ชี้หนทางสันติสุข *** จนกระทั่งในปี ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:17 Rating: 5
00:10
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 6 ประกายแห่งคำตอบ *** และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ “ธรรมกาย” ซ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:10 Rating: 5
00:23
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 5 แสวงหาคำตอบของชีวิต *** ขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่า...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:23 Rating: 5
06:12
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 4 ความฝันอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์ *** แม้จะมีชีวิตอิสระในขณะที่เป็นวัยรุ่น แต...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 06:12 Rating: 5
05:23
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ 3 ชีวิตปฐมวัย เคลื่อนไปดุจสายน้ำ *** เนื่องจากคุณพ่อมีอาชีพรับราชการ ต...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 05:23 Rating: 5
04:51
เจาะลึก... ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  ตอนที่ี 2 เกิดมาเพื่อสมานสามัคคี *** พระเทพญาณมหามุนี มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 04:51 Rating: 5
01:53
เจาะลึก...ตีแผ่ประวัติเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย... พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงธัมมชโย ) ตอนที่ 1  70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมม...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 01:53 Rating: 5
20:22
เหตุการณ์ยุคปัจจุบัน คือฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล ย้อนศึกษาพุทธทำนายผ่านมากว่า 2,600 ปี  มาพิจาณาแล้วหลายๆ ข้อกำลังเกิดขึ้นในสังคมทุ...Read More
Reviewed by Mali_Smile1978 on 20:22 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.